Oak - Josef Pajl Oak nožířství - Josef Pajl
Galerie
Aktuální nabídka
Články, materiály
Kontakt
Ocenění, reference
Tesák Lesů České republiky, s.p.
Josef Pajl

Nože vyrábím od roku 1981.

Pro­fe­si­o­nál­ně od roku 1990, a to nože z vlastní uhlíkaté da­mas­cén­ské oce­li, nože z nerezavějících ocelí prá­ško­vých, ne­re­za­vě­jí­cích da­mas­cén­ských ocelí, titanu, že­lez­ných me­te­o­ri­tů, stříbra, zlata ...
Ma­mu­to­vi­na, slo­no­vi­na, per­leť, mro­ží zub, di­no­sau­ří kost, pa­roh, vzácná exo­tic­ká dře­va a mis­trov­ská prá­ce, to jsou no­že lo­vec­ké, lu­xus­ní, no­že ori­gi­nál­ní a sbě­ra­tel­ské se sig­na­tu­rou Signatura
Člen Asociace nožířů Bohemia Cultellatores

Nové nože Josefa Pajla

Nůž časopisu Myslivost 2013 - Lovecký Tesák
Slavnostní lovecký tesák

Držitel ocenění zavírací Nůž roku 2016, Nůž časopisu Myslivost 2015 ve dvou kategoriích, Nůž časopisu Myslivost 2014, lovecký tesák - Nůž časopisu Myslivost 2013 a 2014, zavírací Nůž roku 2013, pevný Nůž roku 2013, pevný Nůž časopisu Myslivost 2013, zavírací Nůž roku 2012, a zavírací Nůž časopisu Myslivost 2012 v nejvyšší české soutěži NOŽE v Příbrami.
>> Další ocenění

Nůž časopisu Myslivost 2014 - lovecký tesák
Lovecký tesák

Nožířství - Josef Pajl. Výroba nožů. Nože kapesní, lovecké, zavírací, autorské, profesionální kuchyňské

Řemeslná výroba většiny typů nožů, jak pevných, tak zavíracích. Nože mají čepele jištěny spolehlivými pojistkami. Nožíř používá původních technologií a způsobů výroby (damascenská ocel, kovářské zpracování oceli), moderní nástroje, technologie a materiály jsou při tom využívány v nejvyšší možné míře. Užitné vlastnosti nožů jsou prioritou spolu s vlastním originálním designem, ergonomickými rukojeťmi a často unikátními materiály (jako meteorit Gibeon, Sichote-Alin).

Kvalita nože

Kvalita nože je zaručena neomezenou zárukou na funkci, materiály a zpracování (při osobním odběru a instruktáži). Každá čepel nože je kontrolována na tvrdost, stejně jako ostatní součástky zejména zavíracích nožů, jako jsou pera a pilky.

Počet přístupů: